Steeplechase

PROGRAM

BANESKITSE

Sportsrideklubbens terrænsteeplechase

Hovedsponsor Minna Holm

15. oktober 2023 på Engerupgaard, Danstrupvej 31, 3080 Tikøb

Bane

Familien Holm.

For Jagtledelsen

May-Britt Kattrup og Chris Winther.

Propositioner

1.  Engerupgaard’s Masterløb – for herrer.

Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for herrer over 18 år der er medlemmer af Sportsrideklubben. Udelukket er fuldblodsheste samt ekvipager, der i indeværende år ikke har fuldført mindst 5 af Sportsrideklubbens jagter. En ekvipage, der har vundet herreløbet, kan ikke deltage i dette løb i de efterfølgende to år.

2. Engerupgaard’s Masterløb – for damer.

Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for damer over 18 år der er medlemmer af Sportsrideklubben. Udelukket er fuldblodsheste samt ekvipager, der i indeværende år ikke har fuldført mindst 5 af Sportsrideklubbens jagter. En ekvipage, der har vundet dameløbet, kan ikke deltage i dette løb i de efterfølgende to år.

3. Engerupgaard’s Fri Halvblodsløb.

Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for alle medlemmer af Sportsrideklubben over 18 år, der af jagtledelsen anerkendes til start. Udelukket er ekvipager, der i indeværende år ikke har fuldført 5 af Sportsrideklubbens jagter. En ekvipage, der har vundet det fri halvblodsløb, kan ikke deltage i dette løb i de efterfølgende to år. Løbet er lukket for fuldblodsheste. Ved mindre end 5 tilmeldte ryttere vil klassen blive sammenlagt med det Åbne Fri løb.

4. Engerupgaard’s Åbne Fri løb.

Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for alle medlemmer af Sportsrideklubben over 18 år, der af jagtledelsen anerkendes til start. Udelukket er ekvipager, der i indeværende år, ikke har fuldført 5 af Sportsrideklubbens jagter. Ved mindre end 5 tilmeldte ryttere vil klassen blive sammenlagt med det Fri Halvblodsløb.

5. Engerupgaard’s Pony Masterløb med opløb / Pony jagt.

Deltagelse indtil opløbet kræver ingen kvalifikation. Deltagelse som ved almindelige jagter.

Opløbet:

Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for alle ponyekvipager, der har fuldført mindst 4 af Sportsrideklubbens jagter i indeværende år, og som i indeværende år ikke fylder 19 år.

Ryttere der tidligere har vundet, er udelukket fra opløbet. Godkendt sikkerhedsvest er obligatorisk. Hvis deltagelse i opløbet ønskes, skal der tilmeldes ved betaling på Mobilepay nr. 37080 med værdien af en Ponyjagtcheck – kr. 100 – og angivelse af navne på rytter og pony samt mobilnummer. Hvis man ikke deltager i opløb, sker tilmelding til ponymaster umiddelbart før løbet/jagten med en på forhånd udfyldt jagtcheck.

6. Jagt over steeplechasebanen.

Efter de fire løb vil der under en masters ledelse blive redet jagt over Steeplechasebanen. Der vil blive redet i almindeligt jagttempo. Deltagelse kræver ikke kvalifikation. Deltagergebyret er som sædvanlig en jagtcheck. Tilmelding til jagten sker ved at aflevere UDFYLDT jagtcheck til master umiddelbart før jagten.

Almindelige bestemmelser

1. Medlemmer under 18 år, der rider på hest, kan ikke deltage i løbene men kun i den efterfølgende jagt.

2. Distance ca. 4000 meter.

3. Indskud kr. 150/100 (en jagtcheck)

4. Ryttere, der har tilmeldt sig det Fri løb, men som ikke af jagtledelsen godkendes til start i dette løb vil automatisk blive overflyttet til et af de to masterløb, såfremt man er kvalificeret, ellers henvises man til at ride jagten.

5. For at kunne deltage i opløb efter masterløbene skal ekvipagen have fuldført selve løbet. Ved refusering skal man ride ned bagest i feltet resten af turen. Overholdes dette ikke, bliver man diskvalificeret.

6. I alle løb og jagten tæller fuldførelse til Rævehalejagt, Hubertusjagt og flidspræmie. Ingen rytter kan dog få talt mere end en jagt på denne dag, og ingen heste må starte mere end en gang.

7. I alle hesteløb skal hele banen, inkl. opløbsbanen og mål, gennemrides for at kunne melde ”fuldført”. Der vil ikke være ”opløb” efter jagten.

8. Jagtledelsen kan nægte heste og ponyer, der måtte være skadede, at starte. Dyrlægekontrol kan foretages stikprøvevis.

9. Tilmelding til løbene 1 til 5 kan alene ske vedbetaling på Mobilepay nr. 37080, med værdien af en Jagtcheck – kr. 150 – og angivelse af navn på rytter og hest samt oplysning om hvilket løb man ønsker at deltage i samt mobilnummer. Kommer ekvipagen ikke til start refunderes indskud ikke.

Tilmeldingsfristen er 8. oktober 2023

Endelig startanmeldelse og udlevering af numre, FOR ALLE LØB, sker enten ved banegennemgang om lørdagen eller på dagen inden kl. 09.30, ved sekretariatet på P-plads. Tilmelding til jagt sker til master, umiddelbart før jagten med en på forhånd udfyldt jagtcheck.

10. Evt. ændringer til tilmeldingen sendes til: Chris Winther,  chw@efq.dk

11. Jagtledelsen forbeholder sig ret til at aflyse et løb, hvis der er mindre end 5 deltagere tilmeldt ved tilmeldelsesfristens udløb. Deltagere vil få mulighed for at melde i et andet løb.

12. Cirka tider for de forskellige løb:

                            10.00 Velkomst (Ryttere til hest eller til fods)

                            10.10 Engerupgaard’s Masterløb for herrer.

                            10.25 Engerupgaard’s Masterløb for damer.

                            10.40 Engerupgaard’s Fri Halvblodsløb

                            10.55 Engerupgaard’s Fri løb.

                            11.10 Engerupgaard’s Pony Masterløb

                            11.25 Jagten

                            12.30 Præmieoverrækkelse og navneopråb på gårdspladsen, som foregår til fods

13. Påklædning er klubuniform. I de frie løb kan den røde jakke og hjelmfarven udskiftes.

14. Påvisning af banen vil finde sted lørdag den 14. oktober 2023 kl. 15.00 på Engerupgaard.

      (Ingen løse hunde tilladt).

15. Som ved andre jagter forventes det, at rytterne er til stede ved navneopråb/præmieoverrækkelse. HVIS man er forhindret, kan man evt. få en anden til at svare for sig. Gælder både jagt og løb.

OBS!

Tilmelding og betaling kan alene ske med Mobilepay til nr. 37080. Kr. 150 (for heste) eller kr. 100 (for ponyer) – med angivelse af navn på rytter, hest samt løb og mobilnummer. Anden form for betaling og tilmelding accepteres IKKE.