Steeplechase

 Sportsrideklubbens  Terrænsteeplechase

Hovedsponsor Minna Holm

13. oktober 2019 på Engerupgaard, Danstrupvej 31, 3080 Tikøb

 

Bane
Familien Holm

For Jagtledelsen
May-Britt Kattrup og Chris Winther

Propositioner

 1. Engerupgaard’s Masterløb – for herre.

Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for herrer over 18 år, der er medlemmer af Sportsrideklubben. Udelukket er fuldblodsheste samt ekvipager, der i indeværende år ikke har fuldført mindst 5 af Sportsrideklubbens jagter. En ekvipage, der har vundet herreløbet, kan ikke deltage i dette løb i de efterfølgende to år.

 1. Engerupgaard’s Masterløb – for damer.

Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for damer over 18 år, der er medlemmer af Sportsrideklubben. Udelukket er fuldblodsheste samt ekvipager, der i indeværende år ikke har fuldført mindst 5 af Sportsrideklubbens jagter. En ekvipage, der har vundet dameløbet, kan ikke deltage i dette løb i de efterfølgende to år.

 1. Engerupgaard’s Fri Halvblodsløb.

Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for alle medlemmer af Sportsrideklubben over 18 år, der af jagtledelsen anerkendes til start. Udelukket er ekvipager, der i indeværende år ikke har fuldført 5 af Sportsrideklubbens jagter. En ekvipage, der har vundet det fri halvblodsløb, kan ikke deltage i dette løb i de efterfølgende to år. Løbet er lukket for fuldblodsheste. Ved mindre end 5 tilmeldte ryttere vil klassen blive sammenlagt med det Åbne Fri løb.

 1. Engerupgaard’s Åbne Fri løb.

Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for alle medlemmer af Sportsrideklubben over 18 år, der af jagtledelsen anerkendes til start. Udelukket er ekvipager, der i indeværende år, ikke har fuldført 5 af Sportsrideklubbens jagter. Ved mindre end 5 tilmeldte ryttere vil klassen blive sammenlagt med det Fri Halvblodsløb.

 1. Engerupgaard’s Pony Masterløb med opløb / Pony jagt.

Deltagelse er indtil opløbet fri, som ved almindelige jagter.

Opløbet:
Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for alle ponyekvipager, der har fuldført mindst 4 af Sportsrideklubbens jagter i indeværende år og som i indeværende år, ikke fylder 19 år.
Ryttere der tidligere har vundet, er udelukket fra opløbet.
Godkendt sikkerhedsvest og ridehjelm er obligatorisk.
Hvis deltagelse i opløbet ønskes, skal der tilmeldes enten ved at sende kupon og jagtcheck til Chris Winther – eller ved betaling på Mobilepay nr. 37080, med værdien af en Ponyjagtcheck – kr. 100 – og angivelse af navne på rytter og pony samt mobilnummer. Hvis man ikke deltager i opløb, sker tilmelding, til ponymaster umiddelbart før løbet/jagten med en på forhånd udfyldt jagtcheck.

 1. Jagt over steeplechasebanen.

Efter de fire løb vil der under en masters ledelse blive redet jagt over Steeplechasebanen. Der vil blive redet i almindeligt jagttempo. Deltagelsen er fri som ved almindelige jagter. Deltagergebyret er som sædvanlig en jagtcheck. Tilmelding til jagten sker ved at aflevere UDFYLDT jagtcheck til master umiddelbart før jagten. Jagtchecks kan KUN købes i sekretariatet, og kun indtil kl. 9.30.

Almindelige bestemmelser

 1. Medlemmer under 18 år, der rider på hest, kan kun deltage i jagten over steeplechasebanen.
 2. Distance ca. 4000 meter.
 3. Indskud kr. 150/100 (en jagtcheck)
 4. Ryttere, der har tilmeldt sig det fri løb, men som ikke af jagtledelsen godkendes til start i dette løb vil automatisk blive overflyttet til et af de to masterløb, såfremt man er kvalificeret, ellers henvises man til at ride jagten.
 5. For at kunne deltage i opløb efter masterløbene skal ekvipagen have fuldført selve løbet. Ved refusering skal man ride ned bagerst i feltet resten af turen, og bliver diskvalificeret hvis man ikke overholder dette.
 6. I alle løb og jagten tæller fuldførelse til Rævehalejagt, Hubertusjagt og flidspræmie. Ingen rytter kan dog få talt mere end en jagt på denne dag, og ingen heste må starte mere end en gang.
 7. I alle løb skal hele banen, inkl. opløbsbanen og mål, gennem rides for at kunne melde ”fuldført”. Der vil ikke være ”opløb” efter jagten.
 8. Jagtledelsen kan nægte heste og ponyer, der måtte være skadede at starte. Dyrlægekontrol kan foretages stikprøvevis.
 9. Tilmelding til løbene 1 til 5, foretages ved enten at sende/aflevere udfyldt jagtcheck eller, ved betaling på Mobilepay nr. 37080, med værdien af en Jagtcheck – kr. 150 – og angivelse af navne på rytter, hest samt oplysning om løb og mobilnummer. Ingen anmeldelse, efteranmeldelse eller ændring anses for modtaget før end udfyldt jagtcheck eller Mobilepay os i hænde. Kommer ekvipagen ikke til start refunderes indskud ikke.

Endelig startanmeldelse, FOR ALLE LØB, sker igen på dagen inden kl. 09.30, ved sekretariatet på P-plads. Tilmelding til jagt sker til master, umiddelbart før jagten med en på forhånd udfyldt jagtcheck.

 1. Tilmeldingen afleveres eller sendes til: Chris Winther, Johannevej 9, 2920 Charlottenlund, sammen med en udfyldt jagtcheck, eller ved betaling på Mobilepay nr. 37080, med værdien af en Jagtcheck – kr. 150 – og angivelse af navne på rytter og hest samt løb og mobilnummer- andre tilmeldingsformer accepteres IKKE og tilmeldingsfristen er 1. oktober 2019.
 2. Jagtledelsen forbeholder sig ret til at aflyse et løb, hvis der er mindre end 5 deltagere tilmeldt ved tilmeldelses fristens udløb. Deltagere vil få mulighed for at melde i et andet løb.
 3. Cirka tider for de forskellige løb:

10.00 Velkomst (Ryttere til hest eller til fods)
10.10  Engerupgaard’s Masterløb-for herre.
10.25  Engerupgaard’s Masterløb-for damer.
10.40  Engerupgaard’s Fri Halvblodsløb
10.55  Engerupgaard’s Fri løb.
11.10  Engerupgaard’s Pony Masterløb
11.25  Jagten
12.30  Præmieoverrækkelse og navneopråb på gårdspladsen, som foregår til fods

 1. Påklædningen er klubuniform. I de frie løb kan den røde jakke og hjelmfarven udskiftes.
 2. Påvisning af banen vil finde sted lørdag den 12. oktober 2019 kl. 15.00 på Engerupgaard.

(Ingen løse hunde tilladt).

 1. Som ved andre jagter forventes det, at rytterne er til stede ved navneopråb/præmieoverrækkelse. HVIS man er forhindret, kan man evt. få en anden til at svare for sig. Gælder både jagt og løb.

Jagtledelsen.

Terrænsteeplechase 2019.

Rytter:                                                                                                       Hest/Pony:

Telefonnummer:                                                                                     E-mail:

Fuldblod:     Ja/Nej   udstreg

Løb:

Jagtcheck vedlægges.

Tilmeldingen afleveres eller sendes til banebygger/jagtlægger Chris Winther på adresse:
Chris Winther, Johannevej 9, 2920 Charlottenlund, vedlagt en udfyldt jagtcheck. Tilmelding kan også ske på Mobilepay nr. 37080, med værdien af en Jagtcheck – kr. 150 (for heste) eller en Ponyjagtcheck – kr. 100 (for ponyer) med angivelse af navne på rytter, hest samt løb og mobilnummer, anden form for betaling og tilmelding accepteres IKKE.

Sidste frist for modtagelse af tilmelding og betaling er 1 oktober 2019.

 
hippolyt