Steeplechase

 Sportsrideklubbens  Terrænsteeplechase

14. oktober 2018 på Engerupgaard, Danstrupvej 31, 3080 Tikøb

Hovedsponsor : Minna Holm

Bane : Familien Holm

For Jagtledelsen

May-Britt Kattrup og Chris Winther

Propositioner

1 Engerupgaard’s Masterløb – for herre.
Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for herrer over 18 år, der er medlemmer af Sportsrideklubben. Udelukket er fuldblodsheste samt ekvipager, der i indeværende år ikke har fuldført mindst 5 af Sportsrideklubbens jagter. En ekvipage, der har vundet herreløbet, kan ikke deltage i dette løb i de efterfølgende to år.

2 Engerupgaard’s Masterløb – for damer.
Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for damer over 18 år, der er medlemmer af Sportsrideklubben. Udelukket er fuldblodsheste samt ekvipager, der i indeværende år ikke har fuldført mindst 5 af Sportsrideklubbens jagter. En ekvipage, der har vundet dameløbet, kan ikke deltage i dette løb i de efterfølgende to år.

3 Engerupgaard’s Fri Halvblodsløb.
Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for alle medlemmer af Sportsrideklubben over 18 år, der af jagtledelsen anerkendes til start. Udelukket er ekvipager, der i indeværende år ikke har fuldført 5 af Sportsrideklubbens jagter. En ekvipage, der har vundet det fri halvblodsløb, kan ikke deltage i dette løb i de efterfølgende to år. Løbet er lukket for fuldblodsheste. Ved mindre end 5 tilmeldte ryttere vil klassen blive sammenlagt med det Åbne Fri løb.

4 Engerupgaard’s Åbne Fri løb.
Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for alle medlemmer af Sportsrideklubben over 18 år, der af jagtledelsen anerkendes til start. Udelukket er ekvipager, der i indeværende år, ikke har fuldført 5 af Sportsrideklubbens jagter. Ved mindre end 5 tilmeldte ryttere vil klassen blive sammenlagt med det Fri Halvblodsløb.

5 Engerupgaard’s Pony Masterløb med opløb / Pony jagt.
Deltagelse er indtil opløbet fri, som ved almindelige jagter.
Opløb
Ærespræmie til de tre først placerede ryttere. Åbent for alle ponyekvipager, der har fuldført mindst 4 af Sportsrideklubbens jagter i indeværende år og som i indeværende år, ikke fylder 19 år.
Ryttere der tidligere har vundet, er udelukket fra opløbet.
Godkendt sikkerhedsvest og ridehjelm er obligatorisk.
Husk at sende kupon og jagtcheck til Chris Winther, hvis deltagelse i opløbet ønskes. Hvis man ikke deltager i opløb, sker tilmelding til master umiddelbart før løbet/jagten med en på forhånd udfyldt jagtcheck.

6 Jagt over steeplechasebanen.
Efter de fire løb vil der under en masters ledelse blive redet jagt over Steeplechasebanen. Der vil blive redet i almindeligt jagttempo. Deltagelsen er fri som ved almindelige jagter. Deltagergebyret er som sædvanlig en jagtcheck. Sker ved at aflevere UDFYLDT jagtcheck til master umiddelbart før jagten. Jagtchecks kan KUN købes i sekretariatet, og kun indtil kl. 9.30.

Almindelige bestemmelser

     1. Medlemmer under 18 år, der rider på hest, kan kun deltage i jagten over steeplechasebanen.
     2. Distance ca. 4000 meter.
     3. Indskud kr. 150/100 (en jagtcheck)
     4. Ryttere, der har tilmeldt sig det fri løb, men som ikke af jagtledelsen godkendes til start i dette løb vil automatisk blive overflyttet til et af de to masterløb, såfremt man er kvalificeret, ellers henvises man til at ride jagten.
     5. For at kunne deltage i opløb efter masterløbene skal ekvipagen have fuldført selve løbet. Ved refusering skal man ride ned bagerst i feltet resten af turen, og bliver diskvalificeret hvis man ikke overholder dette.
     6. I alle løb og jagten tæller fuldførelse til Rævehalejagt, Hubertusjagt og flidspræmie. Ingen rytter kan dog få talt mere end en jagt på denne dag, og ingen heste må starte mere end en gang.
     7. I alle løb skal hele banen, inkl. opløbsbanen og mål, gennem rides for at kunne melde ”fuldført”. Der vil ikke være ”opløb” efter jagten.
     8. Jagtledelsen kan nægte heste og ponyer, der måtte være skadede at starte. Dyrlægekontrol kan foretages stikprøvevis.
     9. Tilmelding til løbene 1 til 5, foretages ved udfyldelse og indsendelse af udfyldt jagtcheck. Ingen anmeldelse, efteranmeldelse eller ændring anses for modtaget før end udfyldt jagtcheck er os i hænde.
      Kommer ekvipagen ikke til start refunderes indskud ikke.Endelig startanmeldelse, FOR ALLE LØB, igen på dagen inden kl. 09.30, ved sekretariatet på P-plads.
      Tilmelding til jagt sker til master, umiddelbart før jagten med en på forhånd udfyldt jagtcheck.
     10. Tilmeldingen sendes til: Chris Winther, Johannevej 9, 2920 Charlottenlund, sammen med en udfyldt jagtcheck, anden form for betaling accepteres IKKE og tilmeldingsfristen er 3. oktober 2017.
     11. Jagtledelsen forbeholder sig ret til at aflyse et løb, hvis der er mindre end 5 deltagere tilmeldt ved tilmeldelses fristens udløb. Deltagere vil få mulighed for at melde i et andet løb.
     12. Cirka tider for de forskellige løb:
     13. Påklædningen er klubuniform. I de frie løb kan den røde jakke og hjelmfarven udskiftes.
     14. Påvisning af banen vil finde sted lørdag den 14. oktober 2017 kl. 15.00 på Engerupgaard. (Ingen løse hunde tilladt).
     15. Som ved andre jagter forventes det, at rytterne er til stede ved navneopråb/præmieoverrækkelse. HVIS man er forhindret, kan man evt. få en anden til at svare for sig. Gælder både jagt og løb.

Tidsplan:
10.00 Velkomst (Ryttere til hest eller til fods)

10.10 Engerupgaard’s Masterløb-for herre.

10.25 Engerupgaard’s Masterløb-for damer.

10.40 Engerupgaard’s Fri Halvblodsløb

10.55 Engerupgaard’s Fri løb.

11.10 Engerupgaard’s Pony Masterløb

11.25 Jagten

 

Jagtledelsen.

 

Terrænsteeplechase 2017.
Rytter:                                                                                                       Hest/Pony:

Telefonnummer:                                                                                     E-mail:

Fuldblod:     Ja/Nej   udstreg

Løb:

Jagtcheck vedlægges.

Tilmeldingen sendes til banebygger/jagtlægger Chris Winther på adresse:
Chris Winther, Johannevej 9, 2920 Charlottenlund, vedlagt en udfyldt jagtcheck,
anden form for betaling accepteres IKKE.

Sidste frist for modtagelse af tilmelding og betaling er 2 oktober 2018.
 
hippolyt