Info til bagmaster

Vejledning for bagmaster 2016

 Det er feltets master eller jagtlægger i samråd med master, der opfordrer rytteren til at påtage sig dette ansvar, enten i god tid inden jagten afholdes eller eventuelt på jagtdagen. At ride bagmaster er et tillidshverv og skal opfattes som en ære, selv om det under visse omstændigheder kan være forbundet med problemer.

Bagmasters  rolle er:

  1. At hjælpe master således, at feltet får den bedst mulige ride oplevelse uden unødvendige stop. Det er vigtigt, at master og bagmaster har kontakt under jagten.
  2. At hjælpe uerfarne ryttere – eller ryttere med uerfarne heste – over forhindringerne.
  3. Sørge for at give besked til efterfølgende felter, hvis der er en passage/ spring som bør udgå.
  4. Hvis en rytter skal følges hjem, skal bagmaster kontakte master og aftale, hvem der følger hjem. Hvis en rytter er styrtet, skal det, i samarbejde med master, vurderes om rytteren bør udgå. 

Det siger sig selv, at bagmaster skal være en erfaren rytter, der har så meget kontrol over sit eget ridt, at hun/han har overskud til at hjælpe andre. Ligeledes skal en bagmaster kunne holde sin hest så ekvipager, der refuserer får chance for at passere forhindringen, og  bagmasteren skal kunne ride foran de ryttere, der ikke ved egen hjælp kan springe forhindringerne. 

Almindeligvis har en rytter 3 forsøg pr. forhindring, men bagmaster har ret og pligt til at beordre en rytter videre – uden om forhindringen – i tilfælde af flere refuseringer, eller hvis bagmaster skønner, at feltet bliver spredt for meget. Bagmasters rolle kræver derfor også en vis myndighed, og det kan i ganske særlig tilfælde,hvor en rytter er til fare eller gene for sig selv eller andre, være nødvendigt at bede en rytter om, i første omgang at ride ned bagved eller ride hjem. Bagmaster bør have ekstra kort over ruten til udlevering til personer, der må ride fra. 
Bagmaster bør helst kende ruten , gerne ved at have gennemredet den eller ved at have deltaget i bygningen af jagten. 

Bagmasteren skal kommunikere eventuelle stop eller uheld til Master, så denne kan agere ud fra oplysningerne.