Jagtlægger de sidste 5 år

2016 2017
Mette Kaufmann  
Chris Winther  
Henrik Friis  
Erik Laub  
May-Britt Kattrup  
   
Morten Madsen  
Kamille, Henrik Erichsen og James Iuel-Brockdorff, Emilie Hammer  
Lone Friis  
Karin Winther, Ian Høiland Winther  
Stine Winther og Frederik Petersen  
Randi og Jørgen Mortensen.  
Michael Halbye
Lykke og Niels Martinsen  
Michael Overvad og Svend Hagemann  
Gitte Møller og Birte Keiser  
Lulu Birger-Christensen og Finn Saksø-Larsen.  
Frederik Lüttichau  
Michaela Lilballe og Peter Skifter  
Kirsten og Finn Saksø-Larsen  
Lotte og David Holm  
Katja Andersen og Frederik Petersen  
2014 2015
Mette Kaufmann Mette Kaufmann
Chris Winther Chris Winther
Henrik Friis Henrik Friis
Erik Laub Erik Laub
May-Britt Kattrup May-Britt Kattrup
   
Christian Nødebo Sally Schlichting og Christian Nødebo
Annemette Højgaard og Jan Jørgensen John Jørgensen og Birte Keidser
Lotte og David Holm, Susan Sparre Kamille,Henrik Erichsen og James Iuel-Brockdorff.
Henrik Bidstrup Gitte Møller og Lars Thaarbøl
Stine Winther og Frederik Petersen Lone Friis og James Iuel-Brockdorff
Michael Halbye Henrik Bidstrup og Anita Gravgaard
Randi og Jørgen Mortensen. Michael Halbye
Lykke og Niels Martinsen Lotte og David Holm
Kamille og Henrik Erichsen Lykke og Niels Martinsen
Chris Jørgensen Anne Hartvig , Gitte Ångstrøm og Helle Jørgensen
Henrik Bidstrup Anita Gravgaard og Henrik Bidstrup
Johan Schrøder Frederik Petersen
Frederik Lüttichau Mark Hartwig
Kim Storm- Pallesen Kirsten og Finn Saksø-Larsen
Lotte og David Holm Lotte og David Holm
Katja Andersen og Lars Folkmann Katja Andersen og Lars Folkmann
2012 2013
Mette Kaufmann Mette Kaufmann
Niels Kattrup Chris Winther
Lene Nørgaard Henrik Friis
Chris Winther Erik Laub
Henrik Friis May-Britt Kattrup
Erik Laub  
   
Christian Nødebo Christian Nødebo
Kamille og Henrik Erichsen Susan Sparre
Ann Chatrine og Christina Christiansen Mark Hartwig
Annemette Højgaard Fyn
Gunilla Persson Mette Nielsen og Karin Winther
Michael Halbye Michael Halbye
Winther og Nielsen Kamille og Henrik Erichsen
Lykke og Niels Martinsen Lykke og Niels Martinsen
Sisse og Svend Hagemann  Jan Plenge
Kamille og Henrik Erichsen. Team Lindholm
Johan Schrøder Ole Eskling
Steen Lademann Stine Winter
Henrik Boldt Henrik Bidstrup
Jan Jørgensen Lars Frederiksen og Kamille Erichsen
Katja Andersen og Lars Folkmann Katja Andersen
   
2010 2011
Mette Kaufmann Mette Kaufmann
Niels Kattrup Niels Kattrup
Lene Nørgaard Lene Nørgaard
Chris Winther Chris Winther
Torben Jørgensen Henrik Friis
Henrik Friis Erik Laub
Karin Winther Christian Nødebo
Christian Nødebo Lotte og David Holm
Randi og Jørgen Mortensen Emma Wahlberg-Petersen og Frederik Petersen
Gunilla Perrson Ole Eskling
Christian Levin og Kim Storm Pallesen Mette Nielsen og Karin Winther
Johan Schrøder Morten Madsen og John Jørgensen
Torben Jørgensen Torben Jørgensen
Lykke og Niels Martinsen Lykke og Niels Martinsen
Steen Lademann Marian Thomsen Agersted
Niels Rørdam Holm og Niels Kattrup Catharina Lerche.
Kamille Dumong Erichsen Steen Lademann
Lotte og David Holm Henrik Boldt
Frederik Lüttichau Sheila Hartmann
John Tingbjerg og Frank Nielsen Chris Jørgensen
Lulu Birger-Christensen og Lulu Tøpholm Stine Winther og Birgit Jordan
 Catharina Lerche og Stine Winter