Jagtknapper

Statutter for jagtknapperne

 1. Sportsrideklubbens jagtknapper er et ærestegn bestående af et sæt sølvknapper til påsyning af klubuniform eller ride jakke.
 2. Uddelingen af Sportsrideklubbens jagtknapper finder sted umiddelbart efter rævehalejagten.
 3. Bestemmelse om, hvorvidt Sportsrideklubbens jagtknapper skal uddeles det pågældende år, træffes af jagtledelsens formand efter indstilling af jagtledelsen. Han kan ikke tildele dem til en person, der har mere end én stemme imod sig i jagtledelsen. Ved Sportsrideklubbens jagtknappers stiftelse efter rævehalejagten 1955 uddeles indtil 5 - fem - sæt knapper. Herefter kan der hvert år højst uddeles to sæt knapper.
 4. Som afgørende kriterier for, hvorvidt en jagtrytter kan tildeles Sportsrideklubbens jagtknapper, bør følgende anses:
 5. Jagtrytteren skal have deltaget i jagter gennem et længere stykke tid - ikke under 3 år - og må have udvist stor flid eller på anden måde have vist stor interesse for jagtridningen.
 6. Jagtrytteren bør møde glad og forventningsfuld til jagterne. Han må ride sin hest med glæde og opløftet sind og afstå fra ubillig kritik og misfornøjelse med mindre ubehageligheder under jagten. Han må stræbe efter at opretholde en god stemning under jagten, ikke alene hos sig selv, men også hos andre deltagere.
 7. Han må ride sin hest med mod og mandshjerte, idet han dog udviser passende skånsomhed for hesten. Han må gøre sig al umage for ikke at være til gene for sine medryttere.
 8. Han bør ved forklaring og taktfuld hjælpsomhed yde bistand til sine mindre rutinerede medryttere.
 9. Han bør udvise stor omhu og omtanke under sin ridning i terrænet, så han ikke volder skade på den jord eller de hegn, feltet passerer, og i Dyrehaven og i Jægersborg Hegn må han til alle tider på jagter og i sin daglige ridning, nøje iagttage alle regler, der herfor er opstillet.
 10. Jagtrytteren må altid være beredt til at påtage sig hverv som at ride master, ræv eller bagmaster, hvis han bliver opfordret hertil. Han må beredvilligt påtage sig ethvert nok så ubehageligt hverv, jagtens officials måtte tildele ham. Det regnes en jagtrytter til gode, såfremt han til sine med­rytteres gavn og fornøjelse lægger jagter eller er be­hjælpelig hermed.
 11. Han må i øvrigt på alle måder, hvor det er ham muligt, virke for at gavne kammeratskabet og jagtridningen, og det understreges, at tildelingen af Sportsrideklubbens jagt­knapper er en særlig udmærkelse, der ikke bør kunne opnås gennem en blot formel opfyldelse af ovenstående retningslinjer.
 12. Sportsrideklubbens jagtknapper forbliver Sportsrideklubbens ejendom, medens en jagtrytter ved tildelingen erhverver retten til at bære dem for livstid, med­mindre han groft tilsidesætter ovenstående regler, i hvilket tilfælde jagtledelsen ved énstemmig bestemmelse kan kræve dem tilbageleveret.

1955: Tove Hoffgaard, Gerh. Rønne og Weber-Andersen
1956: Erling Wulff
1957: H.O. Damgaard-Nielsen og Gorm Skifter
1958: Ingen
1959: Gunna Nielsen
1960: O. Schiørring
1961: Inga Barnow og Rigmor Zobel
1962: Ingen
1963: Kaj Ottosen
1964: Ingen
1965: Inga Elmeskov
1966: Ingen
1967: H. Thor Straten og H. Holm
1968: Axel Kaufmann
1969: Ingen
1970: Ingen
1971: Jan Levin
1972: Jørgen Schacke
1973: Mogens Rørvig
1974: Gitte Eggers
1975: Ingen
1976: Val Eggers
1977: Anni Popp-Madsen
1978: Ole Rosdahl
1979: Jens Erik Steffensen
1980: Alice Steffensen
1981: Leif Aandahl
1982: Viggo Lunddahl
1983: Jørgen Bach Poulsen
1984: Jan Bang og Otto Lerche
1985: Nils Foldskov
1986: Pehr Pehrsson
1987: Bente Polack og Knud Holstein Ledreborg
1988: Ingen
1989: Flemming Foldskov og Nomand Nielsen
1990: Stig Pansler
1991: Mogens Brandt
1992: Bent Petersen og Peter Mellentin
1993: Christian Ploug
1994: Jørgen Krause
1995: Frede Stougaard
1996:
1997: Jens Brinch
1998: Jørgen Servé og Jørgen Enemark
1999: Henrik Erichsen
2000: Kirsten Østergaard og Poul Lindberg
2001: Steen Lademann
2002: Hans Peter Ubbe og Bettina Olsen
2003: Niels Goldschmidt
2004: Michael Jordan og Bengt Sundstrøm
2005: Torben Jørgensen
2006: Jørgen Bonnesen
2007: Bente Klinkeby Knudsen
2008: Mette Kaufmann
2009: Jesper Servé og Roar Pedersen
2010: Lotte Holm
2011: Lulu Tøpholm og Catharina Lerche
2012: Birgit Jordan
2013: Lene Nørgaard og Niels Kattrup
2014: John Jørgensen og Niels Martinsen
2015: David Holm og Henrik Friis
2016: Gitte Møller
2017: Kamille Erichsen
2018: John Randskov og Chris Winther
2019: Lone Friis og Karin Winther
2020: Corona
2021: Erik Laub og Finn Saksø-Larsen
2022: Katja Andersen og James Iuel-Brockdorff
2023: Lars Folkmann og May-Britt Kattrup