Hubertus vindere

Hubertus vindere

 

HUBERTUSJAGTEN 2023
Heste:
Vinder: Malene Møller på Jan
2: Ylva Winsborg
3: Niels Goldschmidt
4: Hans Peter Ubbe
Næstsidste: Anette Brøndum

Pony:
Vinder: Laura Pyndt starlight
2: Vega Gross Hausager
3: Floria Mølbak Sønderris
Næstsidst: Anja Pihl Sørensen

HUBERTUSJAGTEN 2022
Heste:
Vinder: Thomas Kledal på Arizona
Nr. 2 Ylva Winsborg på Dionysos
Nr. 3 Rikke Lyngaa på Ikato
Nr. 4 Marian  Bjugel-Thomsen på Milton
Næstsidst Frederik Fogh,

Pony:
Vinder Caroline Østerby Andersen på Mitzi
Nr 2 Silja Kledal , Dumle
Nr 3 Nicoline Langballe, Skovlys Leopold
Næstsidst pony:  Karla Schørring

HUBERTUSJAGTEN 2021

Heste:
Vinder Frederikke Blixenkrone på Elan
 nr. 2 Ylva Winsborg på Dino
nr. 3 Henrik Boldt på Benefit
nr. 4 Finn Olsen på Mr. Quinsi
Næstsidst Tina Kruse

Pony:

Pony hubertusvinder  Asta Lund på Minuty
nr. 2 Laura Pyndt/ Starlight
nr. 3 Ida Pedersen/ Cadiz

Næstsidst pony:  Karla Stenmann på Cassius

Ingen Hubertus i 2020 pga Corona

HUBERTUSJAGTEN 2019

Heste:
Vinder Signe Kongebro på Kashmir
nr. 2. Mark Hartvig
nr. 3. Finn Olsen
nr. 4. James Iuel-Brockdorff
næstsidst Ylva Winsborg

Pony:
Vinder Caroline Nielsen - Anbally Girl
nr. 2. Emma Klug
nr. 3. Karla Stenmann
Næstsidst pony: Iben Dannerbo Willum

HUBERTUSJAGTEN 2018

Heste:
Vinder Lotte Holm på Engerupgaards Quite A Heartbreaker
nr. 2. Nini Gufler
nr. 3. James Iuel-Brockdorff
nr. 4. Signe Kongebro
næstsidst Finn Saksø Larsen

Pony:
Vinder Anna Willer Klein - Molly
nr. 2. Caroline Ravn Larsen
nr. 3. Caroline Nielsen
næstesidst : Emma Klug

HUBERTUSJAGTEN 2017

Heste:
Vinder Catrine F. Goldschmidt på Mr. Rubina
nr. 2. Nini Gufler
nr. 3. Karin Faber
nr. 4. Lotte Holm

næstsidst Jan Plenge

Pony:
Vinder Camille Hartwig Nielsen - My Dun Bawn
nr. 2. Anna Hyllested Andersen
nr. 3. Castanja Kilpatrick

næstsidst Mathilde Eyde Liberoth

HUBERTUSJAGTEN 2016

Heste:
Vinder Mette Kaufmann på Churchtowns Star
nr. 2. Lærke Mortensen
nr. 3. Karin Faber
nr. 4. Nini Gufler

næstsidst Malene Møller

Pony:
Vinder blev Ida Urisn på Tamson,
nr. 2. Camille Hartvig Nielsen
nr. 3. Cecilie Christensen

næstsidst Kathrine Skøt Hollesen

HUBERTUSJAGTEN 2015

Heste:
Vinder Niels Goldschmidt på Lasse
nr. 2. Catrine F. Goldschmidt
nr. 3. Nini Gufler
nr. 4. Karin Faber

næstsidst John Randsov

Pony:
Vinder Victoria Perez på Puma
nr. 2. Jade Schlichting
nr. 3. Lærke Andersen

næstsidst Ann-Sofie Odgaard-Brandt

HUBERTUSJAGTEN 2014

Heste:
Vinder Henrik Bold på Benefit
nr. 2. Ann Cathrine Christiansen
nr. 3. Jørgen Mortensen
nr. 4. Gitte Møller

næstsidst Henrik Bidstrup

Pony:
Vinder Jens Ursin på Tamson
nr. 2. Lærke Andersen
nr. 3. Laura Christensen

Næstsidst : Jade Schlichting

Hubertusvindere siden 1935:
1935:   V.Klitgaard
1936:   V.Klitgaard
1937:   Steen Christensen
1938:   Vibeke Vallentin-Hansen
1939:   Karl Nielsen
1940:   Edit Ølgaard
1941:   V. Klitgaard
1942:   Vallentin-Hansen
1945:   Tove Sørensen
1946:   L.E.Steffensen
1947:   Gorm Skifter
1948:   Agnes Voegtle
1949:   Tove Hoffgaard
1950:   Gorm Skifter
1951:   Tove Hoffgaard
1952:   Inga Elmeskov
1953:   Preben Skifter
1954:   Tove Hoffgaard
1955:   Edit Ølgaard
1956:   Tove Hoffgaard
1957:   John With
1958:   Ole Schiørring
1959:   Carl Aage Levin
1960:   Ole Schiørring
1961:   Elin Brunert-Olsen
1962:   Marie-Louise Fode
1963:   A.Troels-Smith
1964:   Grete Grandquist/ Leighton
1965:   J.Chr.Steffensen
1966:   A.Troels-Smith
1967:   Jørgen Krause
1968:   Marie-Louise Fode
1969:   Karin Blomgren
1970:   T.K.Matzen
1971:   Mette Aandahl
1972   Marie-Louise Højelse
1973:   Bente Polach
1974:   S.E.Albertus
1975:   Marie-Louise Højelse
1976:   Lone Rasbech
1977:   Elin Simonsen
1978:   Lisbeth Lindberg
1979:   Anni Popp-Madsen
1980:   Eugen Durig
1981:   Hans P. Ubbe
1982:   Betina Lindberg
1983:   Niels Goldschmidt
1984:   Elin Simonsen
1985:   Annette Bruun
1986:   Jørgen Servé
1987:   Hans P.Ubbe
1988:   Anni Popp-Madsen
1989:   Vibe Skov
1990:   Janne Aagaard
1991:   Bettina Lindberg
1992:   May-Britt F.Kattrup
1993:   Britt Jensen
1994:   Niels Goldschmidt
1995:   Vivian Kougsted
1996:   Henrik Friis
1997:   René Hartz
1998:   Pernille Müller
1999:   Lulu Tøpholm
2000:   Christina Bauer
2001:   Niels Goldschmidt
2002:   Birgitte Eiken Nyhuus
2003:   Anna Ternvig på Relativly Clever
2004:   Janne Aagaard
2005:   Bittina Olsen på Cosmo
2006:   Tim Wermuth på Zar
2007:   Henrik Friis  på Cortez.
2008   Kristina Bauer på Avancé
2009:   Niels Goldschmidt på Lasse.
2010:   Lone Friis på Cortez.
2011:   Kamille Dumong Erichsen på Harry Potter.
2012:   Regitze Halkier på Cosmos
2013:   Mark Hartwig på Fijocca
2014:   Henrik Boldt på Benefit
2015: Niels Goldschmidt på Lasse
2016:   Mette Kaufmann på Churchtowns Star
2017:   Catrine Goldschmidt på Mr. Rubino
2018:   Lotte Holm på Engerupgaards Quite A Heartbreaker.
2017:   Signe Kongebro på Kashmir

 

 

 

Ponyhubertusvindere siden 1963

1963: Marianne Levin (Gipsy)
1964: Lene Bennike (Darky)
1965: Annette Kirkegaard (Muguet)
1966: Dorte Schawartz-Sørensen (Bali Ha'i)
1967: Lotte Errebo (Chanel)
1968: Helle Salomonsen (Rosita)
1969: Poul Fabricius-Bjerre (Nero)
1970: Helle Stig HAnsen (Sherif)
1971: Nina Helsted (Cara)
1972: Jana Clausen (Fux)
1973: Bettina Schiørring (Peter Pan)
1974: Bettina Christensen (Mads Hannover)
1975: Anne Mette Juhl Jensen
1977: Mette Pedersen (Ozeana)
1978: Janne Ågård Simonsen
1979: Tina Christensen
1980: Hanne Nielsen
1981: Anne Wilhelmsen
1982: Anne Kathrine Jungersen
1983: Susanne Bang
1984: Mette Vibe (Shannon)
1985: Ann Lysholm Jensen (My Fair Lady)
1986: Christina Olsen (Rikke)
1987: Karin Hvam (Mon-Cherie)
1988: Louise Deichmann (Platoon)
1989: Mei-Mei Brink (Futte)
1990: Julie Jattrup (Mikkel)
1991: Maria Kousted (Robin Grey)
1992: Malene Møller (Monseur)
1993: Marie Louise Olesen (Hedetøsen)
1994: Maria Ramsdal (Lucky Star) 1
1995: Bjørn Høj Andersen (Lucky Star)
1996: Malene Møller (Artic Boy)
1997: Josephine Nielsen (Beauty)
1998: Stine T. Jørgensen (Margo)
1999: Charlotte Dinesen (Petit)
2000: Anne Sofie Hesselgren
2001: Cecilie Strøm Springer (Birkely Spokojna)
2002: Camilla D. Johansen
2003: Ditte Knudsen (Papaya)
2004: Siff Dreyer (Senta)
2005: Lærke Mortensen (Touch of Royal)
2006: Anne Sofie Kornerup (Prince)
2007: Malene Hoffmeyer (Bolero)
2008: Isabella Raahauge (Amadeus)
2009: Louise Friis Gjerding ( Wish me Luck)
2010: Sandra Winther (Toby)
2011: Caroline Utzon-Rødbro (Mørkbaks Doth)
2012: Marina B. Hagedorn (Michelangelo)
2013: Anna Bjørn (American Love)
2014: Jens Ursin (Tamson)
2015: Victoria Perez ( Puma)
2016: Ida Ursin ( Tamson)
2017: Camille Hartwig Nielsen (My Dun Bawn)
2018: Anna Willer Klein (Molly)
2019: Caroline Nielsen (Anbally Girl)