Jagtledelsen

JAGTRIDNING ER PÅ EGET ANSVAR !

Jagtledelsen har det fulde ansvar for udformning af jagterne, forhindringerne og reprisernes forløb.

Som opfølgning af alle jagter foretager jagtledelsen en efterfølgende evaluering, hvor jagten i detaljer bliver gennemgået og diskuteret. Eventuelle forhold som bør tages til efterretning konkluderes og meddeles jagtlægger.
Formålet er alene at skærpe opmærksomheden omkring jagtbygning samt udvikle jagterne, så vi får gode oplevelser.

Ansvarsområder:

Mette Kaufmann:       Formand, hovedansvarlig for jagtledelsens arbejde , tilsyn,
                                        økonomi, hjemmeside, Dyrehave, master ,
                                        SPR bestyrelse, sponsorer, kommunikation til medlemmerne,
                                        Hubertus, præmier, Steeplechase.

Henrik Friis:                Koordinering af jagtprogram, Rævehalejagt på Ledreborg,
                                       biler og materiel, markedsføring og presse, sponsorer.

Chris Winther:           Regnskabsopfølgning, Steeplechase, Presse.

Erik Laub:                   Rævehalejagt på Ledreborg.

Jørgen Mortensen:   Biler og materiel.

Fredrik Petersen:      Ponymaster, Præmier


 

 
Erik Laub

 Jørgen Mortensen 1

frederik profil

 

 

 

Mette Kaufmann
40 30 05 65
mette@kaufmann.dk

Henrik Friis
40 11 51 73
hll.friis@hotmail.com

 

Chris Winther
22 70 21 21
chw@efoqus.dk

 

Erik Laub
22 76 31 95
laub@get2net.dk

 

Jørgen Mortensen
20 10 55  31
Bakkely@mortensen.mail.dk

 

Frederik Petersen
 28 78 79 11
fjp@ferring.com