SPR Historie

Sportsrideklubbens historie

Den jagtridning vi kender i dag, nedstammer fra omkring 600 før Kristus, men det er først i år 825, hvor Paven ophøjer Biskop Hubert til helgenen Skt. Hubert, der døde 3. november 728, at den fest og ånd der er forbundet med jagtridning bliver kendt i hele Europa.

I de fleste lande har man dyrket denne rigmand sport som egentlig kun var forbeholdt adelen eller stammeledere. Alle steder hersker der en særlig ånd som kan beskrives ved “Wein, Weib und Gesang” oversat til “Liv og glade dage”

Det er ånden, der får rytterne til at ride ud i flok, her er ingen helte og ingen tabere og samtidig har vi en fællesfølelse.

I 1401 rider vi jagt i Dyrehaven for første gang, efter at kongen havde prøvet at ride jagt i Paris.

I 1670 efter 269 års jagtridning i Dyrehaven, laves hele skoven om, så kongen, med udgangs punkt fra Eremitagen kunne ride hen til et indfanget dyr,og give det et stik i hjertet med en hirschfænger.

Omlægningen betød, at flere landsbyer blev nedlagt og fordrevet og hele Dyrehaven og lidt til, blev indhegnet.

I 1735 byggede man Hubertushuset, som siden blev kaldt Eremitageslottet.

I 1840 ændres lovene, så jagtretten nu tilfaldt grundejerne og ikke længere adelen, hvilket gav et stort indhug i de steder, hvor man kunne jage hjort og ræv.

I 1870 Indvies galopbanen på Eremitagesletten, hvor mange af klubbens løb senere bliver afviklet.

I 1884 rides den sidste officielle jagt efter hjort, men fortsætter lokalt og ulovligt hos flere godsejere.

10. marts 1900 stiftedes Sportsrideklubben. En kreds af jagtryttere med Greve Krag Juel Fries i spidsen, stiftede SPR med det formål at organisere jagtridning. Man køber straks 8 hunde. Sportsrideklubben logo symboliserer formålet med klubben, hvor hesten ses i form af hestesko og jagthunden i centrum. Desværre er der ikke rigtig nogen, der kan styre hundene, så de bliver afviklet efter 4 år. Sideløbende med jagt arrangerer Sportsrideklubben mange løb på Eremitagen, og i forbindelse med galopselskabets løb er der altid et løb, hvor man kun kan deltage, hvis man også rider klubbens jagter.

Den 5. november 1905 rides den første hubertusjagt rides i Dyrehaven.

Ved afskaffelse af hundene faldt tilslutningen til jagt, som blev en gang paraderidning, indtil man igen anskaffede hunde i 1910. Hundejagterne fandt sted over alt fra Tuborg til Roskilde og man red oftest til jagt og hjem igen.

1910 Galopbanen flyttes fra Eremitagen ned til Klampenborg og Sportsrideklubben flytter med.

1914 Sportsrideklubben og Københavns Jagtrideklub slår sig sammen, da begge klubber har hunde og rider i samme område.

Hundene afvikles i 1919 i forbindelse med 1. verdenskrig, hvor det var vanskeligt at skaffe foder.

1923 Jagtledelsen oprettes, hidtil har Hr. Otto Willer-Petersen alene arrangeret og bygget alle jagter. I de følgende år hjalp jagtledelsen Willer-Petersen med at bygge – uden nogen indflydelse. Masterposten gik på omgang mellem fremmødte ryttere.

1929 Der afholdes 2 jagter med overnatning på Aggersvold, det er forløberen til Jagtkampagnen.

1933 Otto Willer-Petersen tager ideen op og arrangere jagtkampagne på Aggersvold. Det bliver den første jagtkampagne i en lang række, som stadig arrangeres hvert år.

1. april 1934 Landbrugsministeriet indførte skovtegn for ryttere i Dyrehaven

I disse år blev bygningen af Helsingør motorvejen påbegyndt; i den anledning mente jagtledelsen, at nu var det snart slut med jagt. Klubbens formand Aage Lemvig-Müller opponerede og fortalte, at disse dommedagsprofetier havde man hørt før, da man ikke længere kunne ride ud fra Tuborg.

1936 Hubertus ritualet indstiftes af Sportsrideklubben formand overretssagfører Niels Olesen og Hans Hartvig Seedorff Pedersen forfattede intermedium(sange der synges mellem retterne) og forestod overrækkelsesceremonien. Vindere V. Klitgaard vandt dette år for andet år i træk, og benyttede lejligheden til at lade sin sejr fra 1935, såvel som 1936, gravere i sølvkæden som den første.

1940 Kong Christian rider Hubertus ruten igennem dagen før selve jagten, sammen med jagtledelsen. Han overværer næsten altid jagten til hest og overrækker i øvrigt selv sin egen pokal. Næstsidst kæden indstiftes af Søren Skifter. Han kendte ordene ”Så du røgen?” og ville derfor belønne ryttere på tunge heste, men dog ikke den langsomste.

1941 Al jagtridning aflyses i Dyrehaven hele året, da den hårde vinter har reduceret vildtbestanden. Ridning er derfor kun tilladt på stier og veje.

1953 Cand.jur. Jens Eriks Steffensen bliver formand for jagtledelsen. Han beklæder denne post i 27 år, og er i denne tid foregangsmand for al jagtridning. Alle jagtledelsesmøderne afholdes hos ham.

Fra 1968 ses J.E. Steffensen med den høje hat ved årets Hubertusjagt.

1955 Jagtknapperne indføres

1956 Ponyfeltet indføres successivt over nogle år.
 Problemer med DSB’s fragtrater betyder, at antallet af åbne stævner falder. Indtil da sendte man hestene med toget, og staldkarlen red fra stationen til stævnestedet. Da Axel Kaufmann var på jagtkampagner, boede staldmanden i jernbanevognen hele ugen.

November 1968: Sportsrideklubbens æresmedlem, Hubertusjagtens mest prominente deltager, prins Richard

Gorm Skifter stifter en vandrepræmie i form af en sølvlommelærke til minde om sin far Søren Skifter. Lærken bærer inskriptionen ”A few drops in the morning is better than nothing the whole day” Den gives hvert år videre til en god jagtkammerat.

1958 Jagtrytterne begynder at ride alle jagter i klubbens uniform

1959 Sportsrideklubben indfører flidspræmier til de ryttere der har fuldført 2/3 af de redne jagter.

1968 Mange mennesker tager i Dyrehaven for at få et glimt af den nygifte prins Richard, der rider Hubertusjagt.

1979 Otto Lerche bliver formand

1980 vindere af Hubertusjagten udelukkes de følgende 5 år og hesten i 2 år.

1982 SPR overtager en hundemeute fra Copenhagen Drag Hound, dem har vi i 2 år.

1982 Minimumsvægten nedsættes til 75 kilo i forbindelse med Hubertus opløb på fuldblod. Halvblodsryttere skal stadig bære vægt..

1983 Mogens Rørvig bliver formand

1986 Ole Rosdahl bliver formand

1988 Minimumsvægt for halvblod fjernes helt. Herved sker der en simplificering i reglerne, efter at jagtledelsen gennem mange år har tilrettet reglerne, for at tykke og tynde, på fuld- og halvblod skulle kunne løbe lige op

1998 Steen Lademann bliver formand

1994 TV2 starter en tradition med at bringe hubertusjagten live indtil 2006

1995 Prins Joachim overrækker 1. præmien med sin kommende kone. Alexandra Manly

1996 Jagtrytterne optræder som statister i det kongelige teaters opsætning af Elverhøj

2001 Michael Jordan bliver formand

2004 Mette Kaufmann bliver formand.

2005 Fuldblodsheste udelukkes for deltagelse i Hubertusopløbet i ulige år. Minimums vægt bortfalder helt.