Info til bagmaster

 Vejledning for bagmaster, marts 2023
At ride bagmaster er et tillidshverv på linje med master, og skal opfattes som en ære, selv om det under visse omstændigheder kan være forbundet med problemer.
En erfaren rytter kan blive bedt om at ride bagmaster. Det er  jagtlægger der i samråd med jagtledelsesrepræsentanten  opfordrer rytteren til at påtage sig dette ansvar,  i god tid inden jagten afholdes.
Bagmasteren er feltets vigtigste rytter.
Bagmasters  rolle er:

  1. I samarbejde med master  at få jagtfeltet til at få den bedst mulige rideoplevelse, uden unødvendige stop. Det er vigtigt at master og bagmaster har kontakt under jagten.
  2. At hjælpe uerfarne ryttere – eller ryttere med uerfarne heste – over forhindringerne.
  3. Sørge for at give besked til efterfølgende felter hvis der er en passage/ spring som bør udgå.
  4. Hvis en rytter skal følges hjem, skal bagmaster kontakte master og aftale hvem der følger hjem, samt være sikker på at de har kort eller kender vejen hjem. En rytter der er styrtet skal vurderes i samarbejde med master om rytteren bør udgå.
  5. Sørge for at få monteret bagmasterbånd på jakken. (udleveres/afleveres af/til sælgeren af jagtcheck)
  6. Ved uheld der kræver lægetaske, rekvirere denne. I. samråd med master, evt. tilkalder ambulance og sørge for mødepunkt
  7. Bagmaster eller master for 3. felt deler felterne, så der er lige mange ryttere i hver felt.

Det siger sig selv at bagmaster skal være en erfaren rytter der har så meget kontrol over sit eget ridt at hun/han har overskud til at hjælpe andre: at kunne holde sin hest så ekvipager der refuserer, får chance for at passere forhindringen, og – i givet fald – at ride foran de ryttere der ikke ved egen hjælp kan springe forhindringerne.

Almindeligvis har en rytter 3 forsøg pr. forhindring, men bagmaster har ret og pligt til at beordre en rytter videre – uden om forhindringen – i tilfælde af flere refuseringer, eller hvis bagmaster skønner at feltet bliver spredt for meget. Bagmasters rolle kræver derfor også en vis myndighed og det kan i ganske særlig tilfælde, hvor en rytter er til fare eller gene for sig selv eller andre,  være nødvendigt at bede en rytter om, i første omgang at ride ned bagved eller ride hjem. Bagmaster bør have ekstra kort over ruten til udlevering til personer der må ride fra.
 Bagmaster  skal kende ruten enten ved at have gennem redet den eller/og ved at have deltaget i bygningen af jagten.

Bagmasteren skal kommunikere eventuelle stop eller uheld til Master, så denne kan agere ud fra oplysningerne.
 
Hilsen Jagtledelsen