SPR love

Bliv medlem af Sportsrideklubben  HER

Se Sportsrideklubbens love HER

§7. Jagtledelse                

På den ordinære generalforsamling vælges for 3 år et af klubbens medlemmer som formand for en jagtledelse samt 3-6 medlemmer for 1 år som medlemmer af jagtledelsen.

Kun aktive jagtryttere kan være medlemmer af jagtledelsen.

Såfremt jagtledelsen ikke er fuldtallig, kan den supplere sig i årets løb.

Der afholdes Jagtrytteraften hvert år i januar måned, hvor jagtledelsens udvidede beretning fremlægges.

Jagtledelsens opgave er at drive jagtafdelingen, fastsætte regler for jagtridning, tilrettelægge jagter samt føre regnskab for de relaterede aktiviteter.

Jagtledelsen er bemyndiget til, til dækning af udgifter ved afholdelse af jagter, at opkræve en for hver jagtsæson fastsat afgift pr. deltager.

Jagtledelsens formand har møde- og stemmeret på bestyrelsesmøderne.