Hubertusjagt

Propositioner for Sportsrideklubbens Hubertusjagt 2021

Følgende propositioner er gældende for deltagelse i Hubertusjagten og Hubertusjagtens opløb i 2021:

Ved Hubertusjagtens start betales det dobbelte af et normalt jagtgebyr.

For at kunne deltage i Hubertusjagten, skal rytteren i 2021 have fuldført mindst otte  seks af Sporstrideklubbens jagter til hest.

Berettiget til at deltage i Hubertusjagtens opløb er de 25 medlemmer af Sportsrideklubben, der er fyldt 18 år senest på dagen for jagten, og som i 2021,  på samme hest har fuldført flest af Sporstrideklubbens jagter, herunder Rævehalejagten, der er obligatorisk, og selve Hubertusjagten.
Officials, som i henhold til ovennævnte regler er berettiget til at ride opløb, tæller med i de 25 medlemmer, men kan ikke deltage i opløbet.

Rytteren skal herudover have deltaget i mindst 50 jagter i Sporstrideklubben før selve Hubertusjagten.

Alle ekvipager, som efter ovennævnte regler for opløbet har fuldført samme antal jagter som den sidst berettigede, er berettigede til at deltage. Af jagter på årets jagtkampagne medregnes kun så mange, som i arrangeres hjemme i samme uge.

En rytter, der har vundet Hubertusjagtopløb, kan ikke deltage i de fem følgende Hubertusjagtopløb. Den hest, der har vundet et Hubertusjagtopløb, kan ikke deltage i de to efterfølgende Hubertusjagtopløb. Udelukket for stedse er de heste, der to gange har vundet Hubertusjagtopløb.

De til Hubertusjagtens opløb berettigede ekvipager vil blive bekendtgjort umiddelbart efter Rævehalejagten, ved hvilken lejlighed tilmelding skal ske.

Overdreven brug af pisk i opløbet kan medføre diskvalifikation.

 

Propositioner for Sportsrideklubbens Ponyhubertusjagt 2021.

Følgende propositioner er gældende for deltagelse i Ponyhubertusjagten og Ponyhubertusjagtens opløb i 2021:

Ved Hubertusjagtens start betales det dobbelte af et normalt jagtgebyr.

For at kunne deltage i Ponyhubertusjagten, skal rytteren i 2021 have fuldført mindst 4 af Sporstrideklubbens jagter i ponyfeltet.

Berettiget til at deltage i Hubertusjagtens ponyopløb er alle de medlemmer af, som i indeværende kalenderår ikke er fyldt 19 år og som i 2021 på samme pony, har fuldført mindst 6 af Sporstrideklubbens jagter, herunder Ponyrævehalejagten og Hubertusjagten, der begge er obligatoriske.
Rytteren skal herudover have deltaget i mindst 10 ponyjagter i Sporstrideklubben før selve Hubertusjagten.
Tæller ponyopløbsfeltet mindre end 7 ryttere, forbeholder jagtledelsen sig ret til at nedsætte det krævede antal af fuldførte jagter siden foregående Hubertusjagt til under 6.
De ponyopløbsberettigede ekvipager vil blive bekendtgjort umiddelbart efter Ponyrævehalejagten.

Det er ikke tilladt at ride med pisk i opløbet.

Ponyer, der én gang har vundet Hubertusjagten, er udelukket med samme rytter, og ponyer der to gange har vundet opløbet, er endeligt udelukket.

Ryttere der har vundet, er udelukket de næste 2 år.

Såfremt antallet af jagter med ponyfelt nedsættes under det planlagte antal, kan jagtledelsen nedsætte det krævede antal jagter for at deltage i Ponyhubertusjagten.