Jagtledelsen

JAGTRIDNING ER PÅ EGET ANSVAR !

Jagtledelsen har det fulde ansvar for udformning af jagterne, forhindringerne og reprisernes forløb.

Som opfølgning af alle jagter foretager jagtledelsen en efterfølgende evaluering, hvor jagten i detaljer bliver gennemgået og diskuteret. Eventuelle forhold som bør tages til efterretning konkluderes og meddeles jagtlægger.
Formålet er alene at skærpe opmærksomheden omkring jagtbygning samt udvikle jagterne, så vi får gode oplevelser.

Ansvarsområder:

Mette Kaufmann:       Formand, hovedansvarlig for jagtledelsens arbejde , tilsyn,
økonomi, hjemmeside, Dyrehave, master ,
SPR bestyrelse, sponsorer, kommunikation til medlemmerne,
Hubertus, præmier, Steeplechase.

Henrik Friis:                Koordinering af jagtprogram, Rævehalejagt på Ledreborg,
biler og materiel, markedsføring og , sponsorer.

Chris Winther:           Regnskabsopfølgning, Steeplechase.

Erik Laub:                   Rævehalejagt på Ledreborg. 

Fredrik Petersen:      Ponymaster, Præmier

Katja Andersen:        Ponymaster, sociale medier og orientering om jagtridning i klubber mm.

May-Britt Kattrup:   TV til Hubertusjagten, div presse, sponsore Hubertus.

 

 

 

Mette Kaufmann
40 30 05 65
mette@kaufmann.dk

Henrik Friis
40 11 51 73
hll.friis@hotmail.com

Chris Winther
22 70 21 21
chw@efq.dk

 

Erik Laub
22 76 31 95
laub@get2net.dk

May-Britt Kattrup
20 70 04 83
may-britt@kattrup.dk

Frederik Petersen
28 78 79 11
fjp@ferring.com

Katja Andersen
40 83 79 11
katjaayala@hotmail.com