Jagtlægger

2022 2023
Mette Kaufmann Mette Kaufmann
Chris Winther Chris Winther
Henrik Friis Henrik Friis
Erik Laub Peter Skifter
May-Britt Kattrup May-Britt Kattrup
Katja Andersen Katja Andersen
Frederik Petersen Frederik Petersen
Gitte Møller og Birthe Kaiser Annemette Schøller og Yoanna Choleva
Rikke Lyngå og Thomas Kledal James Iuel-Brockdorff og Christian Rasmussen
Peter Skifter Ylva Winsborg og Fredrik Fogh.
James Iuel-Brockdorff Frederikke Blixenkrone-Møller
Anne-Mette Nygård og Christian Rasmussen Karin og Chris Winther.
Karin og Chris Winhter Kirsten og Finn Saksø-Larsen
Anette Brøndum for Michael Halbye Anette Brøndum for Michael Halbye
Christian Lønberg Christian Lønberg
Signe Kongebro og Martin Zaren
Betina og Lars Folkmann Betina og Lars Folkmann
Frederik Lüttichau
Sofie Larsen
Lone Friis
Lotte og David Holm Lotte og David Holm
Katja Andersen.
2020 2021
Mette Kaufmann Mette Kaufmann
Chris Winther Chris Winther
Henrik Friis Henrik Friis
Erik Laub Erik Laub
May-Britt Kattrup May-Britt Kattrup
Katja Andersen Katja Andersen
Frederik Petersen Frederik Petersen
Kamille, Henrik Erichsen Annemette Schøller og ”The Young Hunting Ladies”
Betina og Lars Folkmann James Iuel-Brockdorff
Catrine og Niels Goldschmidt
Ylva Winsborg og Christian B. Rasmussen.
Michael Halbye
Lone Friis
Lykke og Niels Martinsen
Marian Bjugel-Thomsen
Peter Skifter
Betina og Lars Folkmann
Karin Winther og Mette Kaufmann
Tina Kruse
Michael Overvad, Karina Tinghøj Lykkegaard og Gert Tinghøj Olsen
Lotte og David Holm
Katja Andersen.
2018 2019
Mette Kaufmann Mette Kaufmann
Chris Winther Chris Winther
Henrik Friis Henrik Friis
Erik Laub Erik Laub
May-Britt Kattrup May-Britt Kattrup
Katja Andersen Katja Andersen
Fredrik Petersen Fredrik Petersen
Nini Gufler Kamille, Henrik Erichsen
Kamille, Henrik Erichsen Yoanna Choleva
 James Iuel-Brockdorff, Emilie Hammer James Iuel-Brockdorff
Karin Winther, Mette Kaufmann Karin Winther
Katja Andersen og Janne Meyerhoff. Mette Ahlefeldt-Laurvig
Michael Halbye Christian Bjørn Rasmussen og Lulu Tøpholm
Lykke og Niels Martinsen Michael Halbye og Henrik Friis
Henrik Boldt Lykke og Niels Martinsen
May-Britt Kattrup Marian Bjugel-Thomsen
Betina og Lars Folkmann Lotte og David Holm
Malene Møller Lars Folkmann
Peter Skifter Kamille, Henrik Erichsen
Tine O `Reilly og Lars Verner Petersen Frederik Lüttichau
Lotte og David Holm Kirsten og Finn Saksø-Larsen
Katja Andersen og Frederik Petersen Lotte og David Holm
Katja Andersen.
2016 2017
Mette Kaufmann Mette Kaufmann
Chris Winther  Chris Winther
Henrik Friis  Henrik Friis
Erik Laub  Erik Laub
May-Britt Kattrup  May-Britt Kattrup
Jørgen Mortensen  Jørgen Mortensen
Morten Madsen  Frederik Petersen
Kamille, Henrik Erichsen og James Iuel-Brockdorff, Emilie Hammer  Annemette Højgaard og Henrik Boldt
Lone Friis  Gitte Møller og Lars Thaarbøl
Karin Winther, Ian Høiland Winther  Emilie Hammer og James Juel-Brockdorff
Stine Winther og Frederik Petersen  Mette Ahlefeldt-Laurvig
Randi og Jørgen Mortensen.
Michael Halbye  Catrine og Niels Goldschmidt
Lykke og Niels Martinsen  Michael Halbye
Michael Overvad og Svend Hagemann  Lotte og David Holm - 2 gange
Gitte Møller og Birte Keiser  Lykke og Niles Martinsen
Lulu Birger-Christensen og Finn Saksø-Larsen.  Trine Hylsenberg og Rikke Linck
Frederik Lüttichau  Kamille og Henrik Erichsen - 2 gange
Michaela Lilballe og Peter Skifter  Betina og Lars Folkmann
Kirsten og Finn Saksø-Larsen  Kim Storm Pallesen
Lotte og David Holm  Luise Lyngmark
 Katja Andersen og Frederik Petersen Katja Andersen
2014 2015
Mette Kaufmann Mette Kaufmann
Chris Winther Chris Winther
Henrik Friis Henrik Friis
Erik Laub Erik Laub
May-Britt Kattrup May-Britt Kattrup
   
Christian Nødebo Sally Schlichting og Christian Nødebo
Annemette Højgaard og Jan Jørgensen John Jørgensen og Birte Keidser
Lotte og David Holm, Susan Sparre Kamille,Henrik Erichsen og James Iuel-Brockdorff.
Henrik Bidstrup Gitte Møller og Lars Thaarbøl
Stine Winther og Frederik Petersen Lone Friis og James Iuel-Brockdorff
Michael Halbye Henrik Bidstrup og Anita Gravgaard
Randi og Jørgen Mortensen. Michael Halbye
Lykke og Niels Martinsen Lotte og David Holm
Kamille og Henrik Erichsen Lykke og Niels Martinsen
Chris Jørgensen Anne Hartvig , Gitte Ångstrøm og Helle Jørgensen
Henrik Bidstrup Anita Gravgaard og Henrik Bidstrup
Johan Schrøder Frederik Petersen
Frederik Lüttichau Mark Hartwig
Kim Storm- Pallesen Kirsten og Finn Saksø-Larsen
Lotte og David Holm Lotte og David Holm
Katja Andersen og Lars Folkmann Katja Andersen og Lars Folkmann
2012 2013
Mette Kaufmann Mette Kaufmann
Niels Kattrup Chris Winther
Lene Nørgaard Henrik Friis
Chris Winther Erik Laub
Henrik Friis May-Britt Kattrup
Erik Laub  
   
Christian Nødebo Christian Nødebo
Kamille og Henrik Erichsen Susan Sparre
Ann Chatrine og Christina Christiansen Mark Hartwig
Annemette Højgaard Fyn
Gunilla Persson Mette Nielsen og Karin Winther
Michael Halbye Michael Halbye
Winther og Nielsen Kamille og Henrik Erichsen
Lykke og Niels Martinsen Lykke og Niels Martinsen
Sisse og Svend Hagemann  Jan Plenge
Kamille og Henrik Erichsen. Team Lindholm
Johan Schrøder Ole Eskling
Steen Lademann Stine Winter
Henrik Boldt Henrik Bidstrup
Jan Jørgensen Lars Frederiksen og Kamille Erichsen
Katja Andersen og Lars Folkmann Katja Andersen
   
2010 2011
Mette Kaufmann Mette Kaufmann
Niels Kattrup Niels Kattrup
Lene Nørgaard Lene Nørgaard
Chris Winther Chris Winther
Torben Jørgensen Henrik Friis
Henrik Friis Erik Laub
Karin Winther Christian Nødebo
Christian Nødebo Lotte og David Holm
Randi og Jørgen Mortensen Emma Wahlberg-Petersen og Frederik Petersen
Gunilla Perrson Ole Eskling
Christian Levin og Kim Storm Pallesen Mette Nielsen og Karin Winther
Johan Schrøder Morten Madsen og John Jørgensen
Torben Jørgensen Torben Jørgensen
Lykke og Niels Martinsen Lykke og Niels Martinsen
Steen Lademann Marian Thomsen Agersted
Niels Rørdam Holm og Niels Kattrup Catharina Lerche.
Kamille Dumong Erichsen Steen Lademann
Lotte og David Holm Henrik Boldt
Frederik Lüttichau Sheila Hartmann
John Tingbjerg og Frank Nielsen Chris Jørgensen
Lulu Birger-Christensen og Lulu Tøpholm Stine Winther og Birgit Jordan
 Catharina Lerche og Stine Winter